Wiras valpar
e. C.I.B SE DK NO FI UCH SE V-13 SE V-14 Windcrest Stylish Move


RLD N RLD F FD1 Copperville Salvareggi
CEA u.a, HD B / ED u.a, 4 jkkl på SSSK specialutställning


Copperville Francesco Bernoulli
CEA u.a, 2 x cert, 2 x R-cert

Båda killarna kan du följa på vår Facebooksida!


Casper och Wira